Namnet på mitt företag har sin utgångspunkt i att det i livet naturligt uppstår situationer som väcker känslor och påverkar oss. Känslorna ska hjälpa oss att veta vad vi ska göra och hur vi ska agera i olika situationer, men ibland kan de istället hindra oss från att göra det vi vill. Beroende på vår livssituation kan det vara svårt att på egen hand reda ut och hantera det som händer.

Du kanske känner dig trött, stressad, orolig, osäker eller som om du sitter fast – och du har en känsla av att du inte behöver hälso- och sjukvård utan friskvård. Det kan handla om exempelvis: familje- eller relationsproblem, identitet, stresshantering, oro och nedstämdhet, sorg, problem i skola eller arbete, skuld och skam, konflikträdsla, beroendeproblematik, sjukdom eller psykisk ohälsa hos dig själv eller hos någon närstående. Vi utgår från det som du upplever att du har behov av att prata om med någon utomstående. Jag har en stark tillit till att du har bra koll på dina egna åsikter och värderingar, men vi lever också i en värld som mer än någonsin har kraft att påverka oss i olika riktningar. Det gör att det är väldigt lätt att gå vilse. Mitt uppdrag är att genom samtalsstöd hjälpa dig att hitta dina svar, din väg och framför allt din kraft att göra det du vill.

Tillsammans reder vi ut om samtal med mig är tillräckligt för dig i din livssituation eller om jag kan rekommendera dig vidare. Ta min hjälp för att kunna hjälpa dig själv!

Sara Ytell – Socionom, verksam på Österlen, Skåne

För dig som privatperson

Jag har många års arbetserfarenhet, bland annat som kurator, av samtal med människor i olika livssituationer. Det kan handla om exempelvis: familje- eller relationsproblem, identitet, särskild begåvning, stresshantering, oro och nedstämdhet, sorg, problem i skola eller arbetet, skuld och skam, konflikträdsla, beroendeproblematik, sjukdom eller psykisk ohälsa hos dig eller någon närstående.

 

För förskola & skola

Jag är utbildad socionom sedan 2007 och har de senaste 10 åren arbetat inom skolans värld, både kommunalt och på friskola. Mina första uppdrag var som skolkurator och de senaste 7 åren som socionom på Centrala barn- och elevhälsan i Simrishamns kommun. Mitt uppdrag är att utifrån ett psykosocialt perspektiv, tillsammans med elever, föräldrar, skola och huvudman, skapa en så kvalitativ skola som möjligt på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Alltid utifrån ett barnrättsperspektiv!

 

För företag

Jag erbjuder handledning till enskilda personer eller till arbetslag/team mer traditionellt eller utifrån min modell ”Fotbollsplanen”.

Målet kan till exempel vara att ge chef, ledning eller personal möjlighet att tidigt kunna lyfta och få stöd kring bekymmer, som annars kan bidra till ökad stress och på sikt påverka arbetssituationen eller leda till eventuella sjukskrivningar.

 

Mamma

”Du är extremt lätt att öppna sig för. Du får en att känna förtroende och värme och viljan att förändra, tänka och göra”

Flicka 10 år

”Du är en bra vuxen”

Flicka 7 år

”Tack Sara för att du finns och för att man kan prata med dig, du är bra, snäll och väldigt viktig att prata med”

Kontakta gärna mig!