Samtalsstöd

Jag har många års arbetserfarenhet, bland annat som kurator, av samtal med människor i olika livssituationer. Det kan handla om exempelvis: familje- eller relationsproblem, identitet, särskild begåvning, stresshantering, oro och nedstämdhet, sorg, problem i skola eller arbetet, skuld och skam, konflikträdsla, beroendeproblematik, sjukdom eller psykisk ohälsa hos dig eller någon närstående.

 

Föräldrastöd

Ibland när livet pågår så hamnar vi i situationer vi inte kan påverka eller där vi inte vet vad vi ska göra. Det kan handla om separationer, sjukdom, psykisk ohälsa eller missbruk hos antingen förälder eller barn. Hur ska jag hjälpa mitt barn? Vi har provat ”allt” och inget fungerar och vårt liv i familjen är inte som vi önskar.

Att ”misslyckas” kan ofta väcka skam- och skuldkänslor hos både förälder och barn.

Jag har lång erfarenhet av stöd för familjer i kris. Jag kan erbjuda föräldrastöd utifrån er situation där vi arbetar utifrån ömsesidig respekt, men kanske viktigast är att vi pratar om DIG, vad DU kan göra när dina barn gör.

Jag är utbildad gruppledare inom både BIFF (Barn i föräldrars fokus) och Aktivt föräldraskap och har arbetat med såväl grupper som individuella föräldrautbildningar.  Sedan 2019 är jag även utbildare för bonusfamiljer. BIFF är en föräldrautbildning för dig som skilt dig och har svårt att komma överens med den andre föräldern kring ert gemensamma barn. I BIFF fokuserar vi på vad DU kan göra för att underlätta för ditt barn i den situation som råder. 

rePULSE

Är en metod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter, till exempel vid ilska, oro, nedstämdhet, kriminalitet eller beroende. Jag har arbetat med rePULSE sedan 2010 och de jag arbetat tillsammans med har varit mellan 6–45 år, men det fungerar naturligtvis även för både yngre och äldre än så. Vi anpassar materialet efter ålder och mognad. Vi kartlägger tillsammans olika situationer och reflekterar kring tankar och känslor som uppstått. Genom det lär du känna dina egna reaktionsmönster och blir bättre rustad för att hantera liknande situationer. Med rePULSE får du kunskap och självkännedom för att ta kontroll över dina känslor och impulser. Vill du veta mer om rePULSE?

 

Mamma

”Du är extremt lätt att öppna sig för. Du får en att känna förtroende och värme och viljan att förändra, tänka och göra”

Flicka 10 år

”Du är en bra vuxen”

Flicka 7 år

”Tack Sara för att du finns och för att man kan prata med dig, du är bra, snäll och väldigt viktig att prata med”

Kontakta gärna mig!

 © LIVETPÅGÅR

PRODUCED WITH LOVE BY SWEET MAGNOLIA 2021