Samtalsstöd

Jag kan erbjuda kuratorstjänst på deltid, samtalsstöd, grupp/klassinsatser, föräldrasamtal, handledning för personal och sociala utredningar. Skolkuratorsuppdraget är ett mångfacetterat uppdrag som kan se olika ut utifrån skolors olika behov.

Tillsammans skapar vi uppdraget!

Sociala Utredningar

Jag erbjuder Sociala utredningar inför placering i särskola eller inför övriga insatser i elevhälsoarbetet. Jag använder mig av Esterbedömningar där förändringsbara risk- och skyddsfaktorer är i fokus. Alla insatser dokumenteras och följs upp över tid så vi vet att de insatser som görs är till nytta för eleven. 

Aktivt ledarskap i skolan

Under utbildningen tittar vi närmare på din roll som vuxen ur ett ledarskapsperspektiv och rustar dig med kunskaper, teorimodeller och färdigheter som bygger inifrån och som hjälper dig att hitta egna svar på de utmaningar du möter i vardagen i din verksamhet.

Syftet med ALIS är att öka medvetenheten och förståelsen både för dig själv och de barn/ungdomar som du arbetar med. Målet är att du ska finna trygghet i den du är och tillsammans med dina kollegor bygga en verksamhet där ni har ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam grund att stå på. Målet är en smidigare vardag där du har både teorier, modeller och färdigheter som hjälp i ditt vuxenskap och som människa. 

 

Handledning / Kickoff

Jag erbjuder handledning till enskilda personer eller till hela arbetslag mer traditionellt eller utifrån min modell ”Fotbollsplanen”. Eller varför inte som en del av uppstartsdagarna inför kommande termin?

Vilka mål har jag/vi, vilket motstånd har jag/vi och hur spelar vi för att göra mål? Vad behöver jag/vi från vår tränarstab/hejarklack för att kunna göra mål?

Ett roligt och enkelt sätt att synliggöra och motivera till utveckling.

Föreläsningar & workshops för arbetslag/elever

Jag kan även erbjuda föreläsningar och workshops utifrån skolrelaterade ämnen. Ämnen som jag föreläst inom är tex Särbegåvning, MI Motiverande samtal, könsskillnader i skolresultat, sociala medier, stadieövergångar, risk och skyddsfaktorer och barnkonventionen i praktiken.

Krispaket för klasser

För de klasser som är i behov av större och mer intensiva insatser kan jag erbjuda att tillsammans med skolans elevhälsoteam arbeta med elever, skolpersonal och föräldrar utifrån min modell ”Fotbollsplanen”. Där sätter vi gemensamt upp våra mål och hur vi ska spela tillsammans för att nå dessa. Ett viktigt motivationsarbete för att tydliggöra processer där alla är viktiga och en del av spelet.

Under 8 veckor utbildas skolledning, skolpersonal som arbetar i klassen i Aktivt ledarskap. Samtidigt erbjuds klassens föräldrar Aktivt föräldraskaps utbildning för att ni sedan tillsammans ska bygga en verksamhet där ni har ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam grund att stå på.

Samtidigt arbetar vi intensivt med eleverna i klassen utifrån ”Fotbollsplanen” med de styrkor och hinder som de ser för att kunna göra de mål som de själva satt upp. Vad bidrar de med till sitt lag och vad behöver de som individ och lag för support från skola och föräldrar för att kunna göra mål?

 

Mamma

”Du är extremt lätt att öppna sig för. Du får en att känna förtroende och värme och viljan att förändra, tänka och göra”

Flicka 10 år

”Du är en bra vuxen”

Flicka 7 år

”Tack Sara för att du finns och för att man kan prata med dig, du är bra, snäll och väldigt viktig att prata med”

Kontakta gärna mig!