Handledning / Kickoff

Jag erbjuder handledning till enskilda personer eller till hela arbetslag mer traditionellt eller utifrån min modell ”Fotbollsplanen”. 

Vilka mål har jag/vi, vilket motstånd har jag/vi och hur spelar vi för att göra mål? Vad behöver jag/vi från vår tränarstab/hejarklack för att kunna göra mål?

Ett roligt och enkelt sätt att synliggöra och motivera till utveckling.

 

Företagshälsovård

Med ett förebyggande och hälsofrämjande syfte erbjuder jag företag olika upplägg med fasta samtalstider att använda utifrån aktuellt behov. Målet kan till exempel vara att ge chef, ledning eller personal möjlighet att tidigt kunna lyfta och få stöd kring bekymmer, som annars kan bidra till ökad stress och på sikt påverka arbetssituationen eller leda till eventuella sjukskrivningar.

 

Mamma

”Du är extremt lätt att öppna sig för. Du får en att känna förtroende och värme och viljan att förändra, tänka och göra”

Flicka 10 år

”Du är en bra vuxen”

Flicka 7 år

”Tack Sara för att du finns och för att man kan prata med dig, du är bra, snäll och väldigt viktig att prata med”

Kontakta gärna mig!