Mina tjänster

Privatperson

Ibland när livet pågår så hamnar vi i situationer vi inte kan påverka eller där vi inte vet vad vi ska göra. Det kan handla om separationer, sjukdom, psykisk ohälsa eller missbruk hos antingen förälder eller barn. 

Att ”misslyckas” kan ofta väcka skam- och skuldkänslor hos både förälder och barn.

Jag har lång erfarenhet av stöd för familjer i kris. Jag kan erbjuda samtalsstöd utifrån er situation där vi arbetar utifrån ömsesidig respekt.

 

Förskola / Skola

Jag är utbildad socionom sedan 2007 och har de senaste 10 åren arbetat inom skolans värld, både kommunalt och på friskola. Mina första uppdrag var som skolkurator och de senaste 7 åren som socionom på Centrala barn- och elevhälsan i Simrishamns kommun. Mitt uppdrag är att utifrån ett psykosocialt perspektiv, tillsammans med elever, föräldrar, skola och huvudman, skapa en så kvalitativ skola som möjligt på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Alltid utifrån ett barnrättsperspektiv!

 

Företag

Jag erbjuder handledning till enskilda personer eller till arbetslag/team mer traditionellt eller utifrån min modell ”Fotbollsplanen”.

Målet kan till exempel vara att ge chef, ledning eller personal möjlighet att tidigt kunna lyfta och få stöd kring bekymmer, som annars kan bidra till ökad stress och på sikt påverka arbetssituationen eller leda till eventuella sjukskrivningar.

 

Kontakta gärna mig!