Du kanske känner dig trött, stressad, orolig, osäker eller som om du sitter fast – och du har en känsla av att du inte behöver hälso- och sjukvård utan friskvård. Det kan handla om exempelvis: familje- eller relationsproblem, identitet, stresshantering, oro och nedstämdhet, sorg, problem i skola eller arbete, skuld och skam, konflikträdsla, beroendeproblematik, sjukdom eller psykisk ohälsa hos dig själv eller hos någon närstående. Vi utgår från det som du upplever att du har behov av att prata om med någon utomstående. Jag har en stark tillit till att du har bra koll på dina egna åsikter och värderingar, men vi lever också i en värld som mer än någonsin har kraft att påverka oss i olika riktningar. Det gör att det är väldigt lätt att gå vilse. Mitt uppdrag är att genom samtalsstöd hjälpa dig att hitta dina svar, din väg och framför allt din kraft att göra det du vill.

Tillsammans reder vi ut om samtal med mig är tillräckligt för dig i din livssituation eller om jag kan rekommendera dig vidare. Ta min hjälp för att kunna hjälpa dig själv!

Jag har många års arbetserfarenhet, bland annat som kurator, av samtal med människor i olika livssituationer. Det kan handla om exempelvis: familje- eller relationsproblem, identitet, särskild begåvning, stresshantering, oro och nedstämdhet, sorg, problem i skola eller arbetet, skuld och skam, konflikträdsla, beroendeproblematik, sjukdom eller psykisk ohälsa hos dig eller någon närstående.

Jag är utbildad gruppledare inom både BIFF (Barn i föräldrars fokus) och Aktivt föräldraskap och har arbetat med såväl grupper som individuella föräldrautbildningar. Aktivt Föräldraskap var det första så kallade samspelsprogram som lanserades i Sverige, 1997. Syftet är att främja självkänsla, både för föräldrar och barn – inte att korrigera beteende. Vi arbetar utifrån värden som likvärdighet, ansvar, integritet och ömsesidig respekt. Sedan 2019 är jag även utbildare för bonusfamiljer. BIFF är en föräldrautbildning för dig som skilt dig och har svårt att komma överens med den andre föräldern kring ert gemensamma barn. I BIFF fokuserar vi på vad DU kan göra för att underlätta för ditt barn i den situation som råder.

rePULSE är en metod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter, till exempel vid ilska, oro, nedstämdhet, kriminalitet eller beroende. Jag har arbetat med rePULSE sedan 2010 och de jag arbetat tillsammans med har varit mellan 6–45 år, men det fungerar naturligtvis även för både yngre och äldre än så. Vi anpassar materialet efter ålder och mognad. Vi kartlägger tillsammans olika situationer och reflekterar kring tankar och känslor som uppstått. Genom det lär du känna dina egna reaktionsmönster och blir bättre rustad för att hantera liknande situationer. Med rePULSE får du kunskap och självkännedom för att ta kontroll över dina känslor och impulser.

Sara Ytell – Socionom, verksam på Österlen, Skåne